Ruime aandacht wordt besteed aan de analyse van de probleemstelling, de voorbereiding op het project, de omschrijving van de uit te voeren taken, het beoogde eindresultaat en de evaluatie van de verleende service. Daarnaast spelen ook een juiste inschatting van de bedrijfscultuur, de profielschets van de verlangde financiële mensen een belangrijke rol. Uiteindelijk zijn de kwaliteiten van de ingezette financieel administratieve professional(s) en de wijze waarop de voortgang en resultaten van het project worden bewaakt, de meest essentiële voorwaarden voor een geslaagd project.

Onze medewerkers worden onder meer ingezet bij de volgende situaties:
  • Het wegwerken van achterstanden in salaris administraties
  • Het verlenen van periodieke ondersteuning tijdens piekbelasting
  • Overbruggen van een periode waarin een vaste functie wordt vervuld
  • Ziekte of zwangerschapsverlof van een vaste medewerker
  • Extra drukte tijdens oplevering van financiële cijfers, fusie en reorganisatie

Maar ook bij het begeleiden van projecten, zoals:
  • Het beschrijven en inrichten van de Administratieve Organisatie
  • Het opzetten en ondersteunen van salarisadministraties
  • De ondersteuning bij de implementatie van een nieuw salarissysteem
Salcon beschikt over een uitgebalanceerd netwerk van financiële professionals. Doordat Salcon over een grote verscheidenheid aan specialisten beschikt, kunnen uiteenlopende en complexe opdrachten worden uitgevoerd. De specialisten zijn geselecteerd op bijzondere kennis, vaardigheden en persoonlijke geschiktheid om bij wisselende opdrachtgevers in wisselende omstandigheden te presteren. Deze invulling doen wij met de grootste zorg. Onze consultants hebben allen een financiële achtergrond van MBO tot aan postdoctoraal niveau.

Salcon werkt niet met standaardoplossingen of "vaste interim managers" die toe zijn aan een nieuwe opdracht. Voor elke afzonderlijke opdracht en opdrachtgever wordt een interim manager gecontracteerd via een op het gewenste eindresultaat gerichte uitvoerings-overeenkomst. Onze interim managers beleven veel plezier aan de afwisseling in hun werk en putten voldoening uit het voortdurend neerzetten van topprestaties.

Salcon is gewend om snel en doeltreffend invulling te geven aan spoedeisende opdrachten. Daarom wordt ook een professioneel netwerk in stand gehouden waarop u op elk gewenst moment een beroep kunt doen.